Giving compliments (Pagbibigay puri)

Idea and opinion (Ideya at opinyon)

That sounds good.   Mukhang maganda yan.  
It sounds interesting.   Mukhang interesting yan.  
It is a good idea.   Magandang ideya yan.  
It is a good opinion.   Magandang opinyon yan  

Work (trabaho, gawain)

Well done   Mahusay  
Good job   Magaling  
Not bad   Hindi masama  
Keep up the good work.   Panatilihin mo ang magandang trabaho